Mokytojams

Gerbiamieji mokytojai!

Sveikindami su naujaisiais mokslo metais informuojame, kad 5–12 klasių mokiniams esame išleidę Kūno kultūros užduočių sąsiuvinius, parengtus vadovaujantis Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosiomis programomis. Rekomenduojame juos naudoti per pamokas kūno kultūros, sporto ir sveikos gyvensenos teorinėms žinioms patraukliau perteikti, daliniams įgūdžiams stebėti ir vertinti, programos įsisavinimo lygiui patikrinti.
Sąsiuviniuose gausu užduočių, skirtų savarankiškam darbui, siekiant įtvirtinti per pamokas įgytas žinias, ugdant mokinių kūrybinį mąstymą, formuojant sportinę kultūrą. Tikimės, kad tai bus puiki priemonė, suteiksianti ugdytiniams papildomų žinių apie žmogaus sveikatą, ją lemiančius veiksnius, praplėsianti netradicinio fizinio aktyvumo pažinimo sritis.
Analizuodami mokinių atliktas užduotis, galėsite objektyviau įvertinti jų žinias ir bendrąjį supratimą apie sportą, sužadinsite domėjimąsi juo.

Kūno kultūros užduočių sąsiuvinius 5–12 klasėms galima įsigyti:

  • knygynuose „Pegasas“ visoje Lietuvoje,
  • užsakant tiesiogiai el. paštu: info@leidiniaisportui.lt., tel. 8~61219482